ผลงานครู
ชื่อผลงาน : ผลงาน ด้านกิจกรรมสภานักเรียน
ชื่ออาจารย์ : นางสาวนันธกาญต์ แสงศรี
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 13 ก.ค. 2559,09:39  อ่าน 323 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ชุดการสอน เรื่องโรคติดต่อใกล้ตัว
ชื่ออาจารย์ : นางสาวนันธกาญต์ แสงศรี
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 13 ก.ค. 2559,08:52  อ่าน 322 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รางวัลหนึ่งแสนครูดี 16 มกราคม 2556
ชื่ออาจารย์ : นางสาวนันธกาญต์ แสงศรี
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 29 ก.พ. 2559,10:46  อ่าน 396 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รางวัลครูเกียรติยศ TEACHER AWARDS สาขานาฏศิลป์
ชื่ออาจารย์ : นางสาวนันธกาญต์ แสงศรี
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 29 ก.พ. 2559,10:44  อ่าน 420 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูผู้สอนดีเด่น
ชื่ออาจารย์ : นางสาวนันธกาญต์ แสงศรี
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 29 ก.พ. 2559,10:40  อ่าน 416 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูนาฏศิลป์ดีเด่น
ชื่ออาจารย์ : นางสาวนันธกาญต์ แสงศรี
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 29 ก.พ. 2559,10:39  อ่าน 400 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูแนะแนวดีเด่น
ชื่ออาจารย์ : นางสาวนันธกาญต์ แสงศรี
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 29 ก.พ. 2559,10:39  อ่าน 517 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : โครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ โรงเรียนทีโอเอวิทยา(เทศบาล ๑ วัดคำสายทอง) ระดับทอง
ชื่ออาจารย์ : นางสาวนันธกาญต์ แสงศรี
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 29 ก.พ. 2559,09:48  อ่าน 559 ครั้ง
รายละเอียด..