ผลงานครู
ชื่อผลงาน : พ.ศ. 2553 - 2555 ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้แทนสมาชิกการฌาปนกิจสงเคราะห์ช่วยเพื่อนครูและบุคลากรทางการศึกษา ( ช.พ.ค.)
ชื่ออาจารย์ : นางวิภาดา ศรีลาศักดิ์
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 19 ส.ค. 2559,08:26  อ่าน 193 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : พ.ศ. 2553 งานวิจัยประกอบการศศึกษาระดับปริญาโท เรื่อง กาศึกษาสภาพการบริหารหลักสูตรสถานศึกษาในโรงเรียนเขตเทศบาลเมืองมุกดาหาร
ชื่ออาจารย์ : นางวิภาดา ศรีลาศักดิ์
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 19 ส.ค. 2559,08:22  อ่าน 165 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : พ.ศ. 2552 ได้เข้าร่วมโครงการผู้วิจัยประวัติศาสตร์ ท้องถิ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ชื่ออาจารย์ : นางวิภาดา ศรีลาศักดิ์
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 19 ส.ค. 2559,08:20  อ่าน 156 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : พ.ศ. 2552 ผู้แทนผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ระดับจังหวัดมุกดาหาร
ชื่ออาจารย์ : นางวิภาดา ศรีลาศักดิ์
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 19 ส.ค. 2559,08:19  อ่าน 161 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : พ.ศ. 2551 ครูผู้สอนนักเรียนเคนเก่งได้รับรางวัลเหรียญทองแดงระดับประเทศ ตามโครงการแข่งขันคนเก่งในโรงเรียนท้องถิ่นกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนา และวัฒนธรรม(ระดับประถมศึกษาปีที่ 5 )
ชื่ออาจารย์ : นางวิภาดา ศรีลาศักดิ์
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 19 ส.ค. 2559,08:16  อ่าน 182 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : พ.ศ. 2551 ครูดีเด่นวัน ระดับจังหวัดมุกดาหารกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนา และวัฒนธรรมช่วงชั้นที่ 3
ชื่ออาจารย์ : นางวิภาดา ศรีลาศักดิ์
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 18 ส.ค. 2559,15:00  อ่าน 170 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : พ.ศ. 2543 ครูดีเด่นของหน่วยการปกครองท้องถิ่น
ชื่ออาจารย์ : นางวิภาดา ศรีลาศักดิ์
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 18 ส.ค. 2559,13:03  อ่าน 219 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ผลงานด้านโรงเรียนธนาคารพอเพียง
ชื่ออาจารย์ : นางสาวสุนันทา แสงศรี
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 13 ก.ค. 2559,09:39  อ่าน 200 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ผลงาน ด้านกิจกรรมสภานักเรียน
ชื่ออาจารย์ : นางสาวสุนันทา แสงศรี
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 13 ก.ค. 2559,09:39  อ่าน 189 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ชุดการสอน เรื่องโรคติดต่อใกล้ตัว
ชื่ออาจารย์ : นางสาวสุนันทา แสงศรี
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 13 ก.ค. 2559,08:52  อ่าน 178 ครั้ง
รายละเอียด..