ผลงานครู
ชื่อผลงาน : พ.ศ. 2553 ได้ผ่านการอบรมโครงการเสริมสร้างศีลธรรมคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือของหน่วยงานคุรุสภา ร่วมกับสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดหนองคาย
ชื่ออาจารย์ : นางวิภาดา ศรีลาศักดิ์
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 19 ส.ค. 2559,08:29  อ่าน 213 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : พ.ศ. 2553 - 2555 ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้แทนสมาชิกการฌาปนกิจสงเคราะห์ช่วยเพื่อนครูและบุคลากรทางการศึกษา ( ช.พ.ค.)
ชื่ออาจารย์ : นางวิภาดา ศรีลาศักดิ์
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 19 ส.ค. 2559,08:26  อ่าน 213 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : พ.ศ. 2553 งานวิจัยประกอบการศศึกษาระดับปริญาโท เรื่อง กาศึกษาสภาพการบริหารหลักสูตรสถานศึกษาในโรงเรียนเขตเทศบาลเมืองมุกดาหาร
ชื่ออาจารย์ : นางวิภาดา ศรีลาศักดิ์
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 19 ส.ค. 2559,08:22  อ่าน 183 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : พ.ศ. 2552 ได้เข้าร่วมโครงการผู้วิจัยประวัติศาสตร์ ท้องถิ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ชื่ออาจารย์ : นางวิภาดา ศรีลาศักดิ์
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 19 ส.ค. 2559,08:20  อ่าน 174 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : พ.ศ. 2552 ผู้แทนผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ระดับจังหวัดมุกดาหาร
ชื่ออาจารย์ : นางวิภาดา ศรีลาศักดิ์
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 19 ส.ค. 2559,08:19  อ่าน 179 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : พ.ศ. 2551 ครูผู้สอนนักเรียนเคนเก่งได้รับรางวัลเหรียญทองแดงระดับประเทศ ตามโครงการแข่งขันคนเก่งในโรงเรียนท้องถิ่นกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนา และวัฒนธรรม(ระดับประถมศึกษาปีที่ 5 )
ชื่ออาจารย์ : นางวิภาดา ศรีลาศักดิ์
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 19 ส.ค. 2559,08:16  อ่าน 199 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : พ.ศ. 2551 ครูดีเด่นวัน ระดับจังหวัดมุกดาหารกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนา และวัฒนธรรมช่วงชั้นที่ 3
ชื่ออาจารย์ : นางวิภาดา ศรีลาศักดิ์
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 18 ส.ค. 2559,15:00  อ่าน 188 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : พ.ศ. 2543 ครูดีเด่นของหน่วยการปกครองท้องถิ่น
ชื่ออาจารย์ : นางวิภาดา ศรีลาศักดิ์
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 18 ส.ค. 2559,13:03  อ่าน 244 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ผลงานด้านโรงเรียนธนาคารพอเพียง
ชื่ออาจารย์ : นางสาวสุนันทา แสงศรี
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 13 ก.ค. 2559,09:39  อ่าน 222 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ผลงาน ด้านกิจกรรมสภานักเรียน
ชื่ออาจารย์ : นางสาวสุนันทา แสงศรี
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 13 ก.ค. 2559,09:39  อ่าน 209 ครั้ง
รายละเอียด..