ผลงานครู
เจ้าของผลงาน
ชื่ออาจารย์ : นายราชัน โภคสวัสดิ์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล์ :
โพสเมื่อ : 12 มิ.ย. 2561,13:45  อ่าน 136 ครั้ง
ชื่อผลงาน : การพัฒนาครูโดยใช้รูปแบบการนิเทศแบบมีส่วนร่วม
รายละเอียดผลงาน
ผลงานทางวิชาการที่เสนอขอปรับปรุงตำแหน่งวิทยฐานะให้สูงขึ้น  วิทยฐานะ  เชี่ยวชาญ
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 19.97 KB
โพสเมื่อ : 12 มิ.ย. 2561,13:45   อ่าน 136 ครั้ง