ผลงานครู
เจ้าของผลงาน
ชื่ออาจารย์ : นายราชัน โภคสวัสดิ์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล์ :
โพสเมื่อ : 12 มิ.ย. 2561,13:40  อ่าน 164 ครั้ง
ชื่อผลงาน : การประเมินโครงการสร้างเสริมคุณธรรมจริยธรรม
รายละเอียดผลงาน
ผลงานทางวิชาการเสนอขอปรับปรุงตำแหน่งวิทยฐานะให้สูงขึ้น  วิทยฐานะ  เชี่ยวชาญ
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 21.65 KB
โพสเมื่อ : 12 มิ.ย. 2561,13:40   อ่าน 164 ครั้ง