ผลงานครู
เจ้าของผลงาน
ชื่ออาจารย์ : นายราชัน โภคสวัสดิ์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล์ :
โพสเมื่อ : 12 มิ.ย. 2561,13:22  อ่าน 125 ครั้ง
ชื่อผลงาน : รายงานการดำเนินงานตามโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน
รายละเอียดผลงาน
ผลงานวิชาการที่เสนอปรับปรุงตำแหน่งวิทยฐานะให้สูงขึ้น  วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
โพสเมื่อ : 12 มิ.ย. 2561,13:22   อ่าน 125 ครั้ง