ผลงานนักเรียน
ชื่อผลงาน : รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ การประกวดแข่งขันหุ่นยนต์ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓
ชื่อนักเรียน : เด็กชายกิตติชัย ยารักษ์
โพสเมื่อ : 18 ม.ค. 2560,15:30   อ่าน 492 ครั้ง
ชื่อผลงาน : การดำเนินงานกิจกรรมสภานักเรียน ได้รับรางวัลเหรียญทอง ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่จังหวัดสกลนคร ปีการศึกษา 2557
ชื่อนักเรียน : กิจกรรมสภานักเรียน
โพสเมื่อ : 29 ก.พ. 2559,13:18   อ่าน 520 ครั้ง
ชื่อผลงาน : การดำเนินงานกิจกรรมสภานักเรียน ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ระดับจังหวัด เป็นตัวแทนไปแข่งขันระดับภาคที่ จังหวัดสกลนคร ปีการศึกษา2557
ชื่อนักเรียน : กิจกรรมสภานักเรียน
โพสเมื่อ : 29 ก.พ. 2559,13:16   อ่าน 530 ครั้ง
ชื่อผลงาน : การดำเนินงานกิจกรรมสภานักเรียน ได้รับรางวัลเหรียญทอง ระดับภาคตะวันออกเแียงเหนือ ปี 2556 ที่จังหวัดนครพนม
ชื่อนักเรียน : กิจกรรมสภานักเรียน
โพสเมื่อ : 29 ก.พ. 2559,13:14   อ่าน 474 ครั้ง
ชื่อผลงาน : ปีการศึกษา 2556 ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับจังหวัด ในกิจกรรมสภานักเรียน เป็นตัวแทนจังหวัดมุกดาหาร ไปแข่งขันระดับภาคตะวันออกฌฉียงเหนือที่ จังหวัดนครพนม
ชื่อนักเรียน : กิจกรรมสภานักเรียน
โพสเมื่อ : 29 ก.พ. 2559,13:12   อ่าน 479 ครั้ง