ข่าวประชาสัมพันธ์
ผลการแข่งขัน"นครระยองเกมส์"กีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 37 รอบชิงชนะเล

ผลการแข่งขัน"นครระยองเกมส์"กีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 37
รอบชิงชนะเลิศ ระดับประเทศ ประจำปีการศึกษา 2562  ระหว่างวันที่ 5-15 ธันวาคม 2562 ที่จังหวัดระยอง
 

  1. ชนะเลิศกีฬาเปตอง (เหรียญทอง)  ประเภทชู๊ตติ้งหญิง  รุ่นอายุไม่เกิน 18  ปี

                   นางสาวมันทนา  สมแก้ว           นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

  1. ชนะเลิศกีฬาเปตอง (เหรียญทอง)   ประเภทเดี่ยวหญิง รุ่นอายุไม่เกิน 14 ปี

     เด็กหญิงกชพร  คำสีทา             นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/1

  1. ชนะเลิศกีฬาเปตอง (เหรียญทอง)  ประเภทเดี่ยวชาย รุ่นอายุไม่เกิน 16 ปี

     เด็กชายโรจนศักดิ์  ไชยวงษ์         นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/2

  1. รองชนะเลิศกีฬาเปตอง (เหรียญเงิน)  ประเภทคู่ชาย รุ่นอายุไม่เกิน 16 ปี

     เด็กชายโรจนศักดิ์  ไชยวงษ์         นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/2
     นายศุภกรสิงห์ชาตินักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

  1. ชนะเลิศกีฬาเปตอง (เหรียญทอง)  ประเภททีมชาย รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี

     นายธีระวุฒิ  คำจันทร์     นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
     นายพงศกรจำปาพันธ์นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
     นายธนดล  ไทยแท้        นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
     นายนิธิวัฒน์  ภูยาทิพย์   นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

  1. รองชนะเลิศกีฬาเปตอง (เหรียญเงิน)  ประเภททีมชาย รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี

     นางสาวกุลนันท์  จำปาพันธ์        นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
     นางสาวมันทนาสมแก้วนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
     นางสาวนุศรา  ไกยชาติ             นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
    

ผู้ฝึกสอน

  1. นายพนมพร  คำสีทา
  2. นายยศวริต  พลศรี
  3. นายพงศธร  ชัยปัญญา

 
 

โพสเมื่อ : 17 ธ.ค. 2562,00:00   อ่าน 311 ครั้ง