ภาพกิจกรรม
การจัดกิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี
การจัดกิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารีของโรงเรียน ทีโอเอวิทยา(เทศบาล ๑ วัดคำสายทอง)
จะจัดกิจกรรมทุกวันพฤหัสบดี ตั้งแต่ระดับชั้นประมศึกษาปีที่ 1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
การจัดกิจกรรมลุกเสือ-เนตรนารีนอกจากจะเรียนตามหลักสูตรที่กำหนดให้แล้ว 
ทางโรงเรียนยังได้เน้นการพัฒนาระเบียบวินัยนักเรียน ฝึกให้นักเรียนมีวินัย มีความรับผิดชอบ 
โพสเมื่อ : 01 ก.ย. 2559,15:28   อ่าน 496 ครั้ง