ภาพกิจกรรม
การดำเนินงานกิจกรรมสภานักเรียน
มอบรางวัลให้คณะกรรมการสภานักเรียน ที่ดำเนินงานกิจกรรมสภานักเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
การฝึกซ้อม การดำเนินงานกิจกรรมสภานักเรียนเพื่อเข้าร่วมแข่งขัน ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
การฝึกซ้อม การดำเนินงานกิจกรรมสภานักเรียนเพื่อเข้าร่วมแข่งขันระดับจังหวัด
การประชุมคณะกรรมการสภานักเรียน ประจำเดือน เพื่อนำปัญหาอุปสรรคในการดำเนินโครงการมาแก้ไขข้อบกพร่อง
การประชุมคณะกรรมการสภานักเรียนมอบหมายงานตามโครงการ
การประชุมคณะกรรมการสภานักเรียนเพื่อเสนอโครงการ
ผังโครงการต่างๆ
การนำเสนอแผนโครงการกิจกรรมสภานักเรียนที่ดำเนินการ
โพสเมื่อ : 31 ส.ค. 2559,12:48   อ่าน 397 ครั้ง