ภาพกิจกรรม
การนิเทศติดตามกิจกรรมการเรียนการสอน
นางสุนันทา  บุตรพา  รองผู้อำนวยการสถานศึกษา  
การนิเทศติดตามการสอนของครู  ในความรับผิดชอบ
ระดับชั้น ป.4-6  และ ม.1-3
การนิเทศการสอน คุณครูนัชดาพร วิชาคริตศาสตร์
การนิเทศการสอน คุณครูนันทิยา วิชาภาษาไทย
การนิเทศการสอน คุณครูสุรีพร วิชานาฏศิลป์
การนิเทศการสอน คุณครูชัยวัฒน์ วิชาศิลปะ
การนิเทศการสอน คุณครูนครินทร์ วิชาคณิตศาสตร์
นิเทศการสอน คุณครูวีระพงษ์ วิชาศิลปะ
นิเทศการสอน คุณครูพัชรินทร์ วิชาภาษาไทย
นิเทศการสอน คุณครูมาลัย วิชาคณิตศาสตร์
นิเทศการสอน คุณครูแสงมณี วิชาวิทยาศาสตร์
นิเทศการสอน คุณครูเกดแก้ว วิชาวิทยาศาสตร์
นิเทศการสอน คุณครูชัยวุฒิ
นิเทศการสอน คุณครูโชคชัย วิชาคณิตศาสตร์
นิเทศการสอน คุณครูวิลานี วิชานาฏศิลป์
โพสเมื่อ : 31 ส.ค. 2559,11:04   อ่าน 781 ครั้ง