ภาพกิจกรรม
กิจกรรมการไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2559
ด้วยโรงเรียนทีโอเอวิทยา(เทศบาล๑ วัดคำสายทอง) จัดกิจกรรมการไหว้ครู ประจำปีการศึกษา2559 ในวันพฤหัสบดี ที่2 มิถุนายน 2559 เพื่อให้นักเรียนได้แสดงความกตัญญูกตเวทีประกอบความดีต่อบูรพคณาจารย์ที่อบรมสั่งสอนตลอดมาและเป็นสิริมงคลในการกิจกรรมการเรียนการสอน
โพสเมื่อ : 10 มิ.ย. 2559,10:57   อ่าน 524 ครั้ง